Internationale bewijsgaring in strafzaken II

Civiel recht en civiel proces / Bewijsmiddel

Internationale bewijsgaring in strafzaken II

Nederland en Duitsland

Samenvatting

Dit boek is het tweede in een reeks van rechtsvergelijkende studies waarin ten behoeve van het internationale rechtshulpverkeer inzicht wordt geboden in diverse strafprocessuele stelsels. Na een algemeen deel, waarin wordt ingegaan op de bewijsstelsels van Nederland en Duitsland alsmede op het internationale strafprocesrecht, volgt een bijzonder deel, waarin de regelingen betreffende de verschillende bewijsgaringsmethoden worden behandeld. Daarbij is aandacht besteed aan de nieuwe regeling zoals die is gaan gelden met de inwerkingtreding van de Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden. In dit deel staan het Nederlandse en het Duitse recht centraal.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst van afkortingen

  1. Inleiding
  2. Korte schets van het Nederlandse straf(proces)recht
  3. Korte schets van het straf(proces)recht in Duitsland
  4. Bijzondere bepalingen inzake de kleine rechtshulp tussen Nederland en Duitsland
  5. Het verhoor van de verdachte
  6. Getuigen- en deskundigenbewijs
  7. Inbeslagneming en doorzoeking (huiszoeking)
  8. Observatie
  9. Het opnemen en afluisteren van tele- en vertrouwelijke communicatie

Concluderende opmerkingen
Zakenregister
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Groot, S.K. de
Organisatie(s):
Universiteit Leiden - Seminarium voor bewijsrecht, WODC
Plaats uitgave:
Deventer
Uitgever:
Gouda Quint
Jaar van uitgave:
2000
ISBN:
9038708122
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Na 1873

Bestelinformatie

Adres:
Gouda Quint, nu Kluwer

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Internationale bewijsgaring in strafzaken II
Projectnummer:
98.098a
Operationele status:
Alleen publicatie