Internationale bewijsgaring in strafzaken

Civiel recht en civiel proces / Bewijsmiddel

Internationale bewijsgaring in strafzaken

Nederland, Engeland en Wales

Samenvatting

Het onderzoek is het eerste in een reeks van drie, waarin een rechtsvergelijking wordt gemaakt tussen de strafvorderlijke stelsels en in het bijzonder het bewijsrecht van Nederland enerzijds en respectievelijk Engeland en Wales, Duitsland en Frankrijk anderzijds. Het Engelse (straf)procesrecht verschilt in vele opzichten van het Nederlandse. Zo is in Engeland het recht niet in wetboeken geordend, maar in rechtspraak en acts of parliament. Een vervolgingsmonopolie van het Openbaar Ministerie is in Engeland onbekend. In het Engelse recht is het vooronderzoek geheel in handen van de politie totdat het is afgerond. De rechtspositie van de verdachte is dan ook strikter geregeld dan in Nederland. Het getuigen- en deskundigenverhoor speelt in het Nederlandse recht een grotere rol dan in het Engelse recht, waar immers het onmiddelijkheidsbeginsel bepaalt dat verhoren die voorafgaand aan de zitting zijn afgenomen, geen zelfstandige waarde tijdens het onderzoek ter terechtzitting. In Engeland en Wales kunnen, in tegenstelling tot Nederland, verschoningsgerechtigden en geheimhoudingsplichtigen wel worden afgeluisterd. In het Engelse recht mogen de telefoontap-verbalen niet en de verbalen die van het direct afluisteren worden gemaakt wel als bewijs ter terechtzittingzitting worden gebruikt.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst van afkortingen

  1. Inleiding
  2. Korte schets van het Nederlandse straf(proces)recht
  3. Korte schets van het straf(proces)recht in Engeland & Wales
  4. Bijzondere bepalingen inzake de kleine rechtshulp tussen Nederland en Engeland & Wales
  5. Het verhoor van de verdachte
  6. Getuigen- en deskundigenbewijs
  7. Inbeslagneming en doorzoeking (huiszoeking)
  8. Observatie
  9. Het opnemen en afluisteren van telecommunicatie en vetrouwelijke communicatie

Concluderende opmerkingen
Literatuur
Register

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Groot, S.K. de
Organisatie(s):
Universiteit Leiden - Seminarium voor bewijsrecht, WODC
Plaats uitgave:
Deventer
Uitgever:
Gouda Quint
Jaar van uitgave:
2000
ISBN:
9038707924
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Na 1824

Bestelinformatie

Adres:
Gouda Quint, nu Kluwer

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Internationale bewijsgaring in strafzaken; nederland, Engeland en Wales
Projectnummer:
98.098b
Operationele status:
Alleen publicatie