Klachten buiten de orde

Klachten buiten de orde

De behandeling van klachten over advocaten via de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is nagaan of het instellen van een Geschillencommissie Advocatuur en de invoering van een klachtenregeling per kantoor leidt tot een kwaliteitsverbetering van de klachtenafhandeling tussen advocatenkantoren en hun cliënten en of er een neveneffect optreedt tot vermindering van het aantal tuchtzaken.

Inhoudsopgave

Woord vooraf

  1. Pilot Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur
  2. Probleemstelling, onderzoeksvragen en aanpak
  3. Deelname aan de pilot
  4. Klachten op kantoor
  5. Klachten bij de Geschillencommissie Advocatuur
  6. Klachten in context
  7. Samenvatting en conclusies
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Böcker, A.G.M., Groot-van Leeuwen, L.E. de
Organisatie(s):
Katholieke Universiteit Nijmegen, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom
Jaar van uitgave:
2002
ISBN:
905454175X
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.664

Bestelinformatie

Adres:
Boom Lemma
Telefoon:
+31 (0)70-3307033
Fax:
+31 (0)70-3307030
E-mailadres:
info@boomlemma.nl
Website:
www.boomlemma.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Onderzoek naar de ervaringen met de geschillenregeling advocatuur
Onderzoeker(s):
Böcker, A.
Projectnummer:
99.071A
Operationele status:
Afgerond