Eindadvies MDW Kansspelen

Staats- en bestuursrecht / Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit

Eindadvies MDW Kansspelen

Europese regelgeving

Samenvatting

Dit advies is opgesteld aan de hand van drie analyses. Achtereenvolgens worden doorgelicht de Nederlandse kansspelwetgeving, de Europese bepalingen inzake vrij verkeer en de relevante mededingingsrechtelijke bepalingen. Per analyse wordt, waar nodig, gewezen op mogelijke knelpunten bij regelgeving op het terrein van kansspelen en loterijen. Een beknopte conclusie rondt het advies af.

Inhoudsopgave

  1. Nederlandse kansspelwetgeving
  2. Relevante rechtsvragen
  3. Europeesrechtelijke analyse
  4. Algemene conclusie

Beleidspolitieke aanbevelingen voor regelgeving in de kansspelensector
Bijlagen

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
Europa Instituut, WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Europa Instituut
Jaar van uitgave:
1999
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.163

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Eindadvies MDW Kansspelen
Projectnummer:
99.102a
Operationele status:
Alleen publicatie