Het selecteren van aspirant-agenten

Wetgeving en beleid / Personeelsbeleid

Het selecteren van aspirant-agenten

Evaluatie van de selectieprocedure voor agenten op niveau 2 tot en met 4

Samenvatting

Het selecteren van aankomend politiepersoneel vindt plaats op basis van een procedure en beoordelingskader die in 2002 zijn vormgegeven. Geregeld doen zich binnen en buiten de politieorganisatie ontwikkelingen voor (weerbaarheid, inzetbaarheid, vitaliteit, leiderschap, beroepsprofielen enz.) die rechtvaardigen dat de selectiecriteria, -instrumenten en -processen opnieuw tegen het licht worden gehouden en eventueel worden herzien. Is er aanleiding om de aanstellingseisen en de methodiek van toetsing van de aspiranten bij de selectie voor de politieopleiding aan te passen en zo ja, hoe kan dat het beste gebeuren? Dat is de centrale vraag in dit onderzoek. De bedoeling is eerst het huidige werving- en selectieproces te onderzoeken en eventuele knelpunten te identificeren. Bekeken wordt aan welke eisen een toekomstbestendig inhoud van de selectie dient te voldoen. Tenslotte wordt de vraag beantwoord welke aanstellingseisen zouden moeten gelden en hoe deze kunnen worden vastgesteld.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary
Voorwoord

 1. Inleiding
 2. De selectieprocedure van aspirant-agenten bij de Nederlandse politie
 3. Wat kenmerkt een goede agent? De criteria van politiewerk
 4. Methodeverantwoording
 5. Cognitieve capaciteit
 6. Het fysiek-motorisch onderzoek
 7. De taaltoets
 8. Persoonlijkheid
 9. Competenties in het eindgesprek en de praktijkopdracht
 10. Het eindgesprek/korpsgesprek
 11. Discussie en conclusies selectieonderdelen
 12. Norm en cut-off scores
 13. Proces- en beleidsmatige aspecten van de selectieprocedure
 14. Nieuwe constructen in de selectieprocedure?
 15. Overzicht conclusies/aanbevelingen
Referenties
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Linden, D. van der, Born, M., Phielix, L., Touw, L.
Organisatie(s):
Erasmus Universiteit Rotterdam - Instituut voor Psychologie, WODC
Plaats uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar van uitgave:
2013
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Sociale Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Aanstellingseisen aspiranten
Projectnummer:
2224
Operationele status:
Afgerond