Terug onder begeleiding

Terug onder begeleiding

onderzoek naar de aard en omvang van de vrijwillige nazorg voor 18+ PIJ'ers

Samenvatting

Dit onderzoek over de nazorg aan 18+ PIJ-jongeren (plaatsing in een inrichting voor jeugdigen) maakt deel uit van de PIJ-onderzoeksprogrammering.  Vanaf 1 januari 2008 hebben jongeren met een PIJ-maatregel, die ouder zijn dan 18 jaar en de justitiële jeugdinrichting (JJI) verlaten, de mogelijkheid op vrijwillige basis nazorg te krijgen van de reclassering, al dan niet in samenwerking met de JJI. Dit onderzoek is bedoeld om kennis te verzamelen over de aard, omvang en acceptatie van nazorg en de motivatiefactoren die daarbij een rol spelen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Organisatie en inhoud vrijwillige nazorg
  4. Jongeren en nazorg
  5. Conclusie
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Homburg, G.H.J., Timmermans, M., Tromp, E., Vaan, K.B.M. de
Organisatie(s):
Regioplan Beleidsonderzoek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan Beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2010
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Aard en omvang nazorg aan 18+ PIJ-jongeren; onderdeel PIJ onderzoeksprogrammering
Projectnummer:
1755
Operationele status:
Afgerond