Vuurwapens gezocht

Veiligheid en preventie / Wapenbezit

Vuurwapens gezocht

Vuurwapengebruik, -bezit en -handel in Nederland 1998 - 2000

Samenvatting

De doelstelling van het onderzoek is als volgt geformuleerd: Bieden van inzicht in de (ontwikkeling van) aard en omvang van de vuurwapencriminaliteit in Nederland voor de periode 1998-2000, waarbij zowel het bezit en het gebruik van vuurwapens, alsmede de binnenlandse handel in kaart gebracht moeten worden. De volgende vragen dienen te worden beantwoord: 1. Wat is de (geschatte) omvang van het illegale vuurwapengebruik in Nederland? Wie zijn de gebruikers en waarvoor gebruikt men de wapens? 2. Wat is de (geschatte) omvang van het illegale vuurwapenbezit in Nederland? Wie zijn de bezitters (achtergronden) en hoe verkregen zij het wapen? 3. Wat is de (geschatte) omvang van de illegale vuurwapenhandel in Nederland? Wie zijn de handelaars en hoe verhandelt men de wapens? Het onderzoek valt aan de hand van deze vraagstelling uiteen in twee delen. In het eerste deel komen kwantitatieve vragen aan de orde, namelijk naar de omvang van het gebruik- en het bezit van vuurwapens en naar de mate waarin vuurwapens worden verhandeld. In het tweede deel van het onderzoek dienen kwalitatieve vragen te worden beantwoord, namelijk naar de achtergronden van de vuurwapengebruikers en -bezitters.

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Spapens, A.C., Bruinsma, M.Y.
Organisatie(s):
WODC, IVA Tilburg
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
IVA Tilburg
Jaar van uitgave:
2002
ISBN:
9068353780
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.730

Bestelinformatie

Adres:
IVA beleidsonderzoek en advies, Universiteit van Tilburg
Telefoon:
013 4668466
Fax:
013 4668477
Website:
www.iva.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Aard en omvang van de vuurwapencriminaliteit
Onderzoeker(s):
Spapens, A.C.
Projectnummer:
01.023
Operationele status:
Afgerond