Ben ik te min?

Ben ik te min?

Aard, omvang en achtergronden van antisociaal gedrag aan het einde van de basisschool en het begin van het voortgezet onderwijs

Samenvatting

Dit onderzoek geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen:

  • Wat is de prevalentie van antisociaal gedrag bij twaalfminners?
  • In hoeverre is sprake van continuïteit en discontinuïteit van antisociaal gedrag over een periode van twee jaar, ongeveer van 11/12 jaar naar 13/14 jaar?
  • Wat is de relatie van antisociaal gedrag bij twaalfminners met individuele en opvoedingskenmerken?
  • Wordt een twaalfminner in de ene context als antisociaal, en in de andere context als prosociaal betiteld?

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Theoretisch kader
  3. Methode
  4. Resultaten
  5. Conclusies en discussie  

Literatuur
Bijlagen
Samenvatting
Summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Soepboer, G., Veenstra, R., Verhulst, F.C.
Organisatie(s):
WODC (subsidie), Vakgroep Sociologie, Rijksuniversiteit Groningen, Erasmus Medisch Centrum
Plaats uitgave:
Groningen, Rotterdam
Uitgever:
Vakgroep Sociologie, Rijksuniversiteit Groningen
Jaar van uitgave:
2006
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.329

Bestelinformatie

Adres:
Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Sociologie

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Aard, omvang en ontwikkeling van antisociaal gedrag bij 10-jarigen
Projectnummer:
01.074
Operationele status:
Afgerond