Vast(gelopen) in den vreemde

Strafrecht en strafproces / Buitenlands vonnis

Vast(gelopen) in den vreemde

Een onderzoek naar het hoge aantal Nederlanders in buitenlandse detentie

Samenvatting

Het aantal Nederlandse gedetineerden in buitenlandse detentie is hoog in vergelijking met andere landen. Aan de hand van een inventarisatie van de kenmerken, de achtergronden en motivaties van Nederlandse gedetineerden, heeft dit onderzoek als doel inzicht te bieden in het hoge en stijgende aantal van hen. Daarnaast komt de vraag aan de orde waarom het aantal veroordelingen voor drugsdelicten zo hoog is. Tenslotte wordt bezien of de bevindingen aanknopingspunten bieden voor het formuleren van preventieve beleidsmaatregelen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Achtergronden en uitvoering van het Onderzoek
  2. Nederlandse gedetineerden in buitenlandse detentie
  3. Kenmerken van Nederlandse gedetineerden in buitenlandse detentie
  4. Achtergrond van Nederlandse gedetineerden in buitenlandse detentie
  5. Motivatie van Nederlandse gedetineerden in buitenlandse detentie
  6. Waarom zitten er zoveel Nederlanders in buitenlandse detentie?
  7. Conclusies en aanknopingspunten
Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Miedema, F., Stolz, S.
Organisatie(s):
WODC, ITS
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
Jaar van uitgave:
2008
ISBN:
90-5554-336-6
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.634

Bestelinformatie

Adres:
ITS - Radboud Universiteit Nijmegen
Telefoon:
024 3653500
Website:
www.its-nijmegen.nl - www.ru.nl/crisiseninterventies/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Achtergronden van de Nederlanders in detentie in het buitenland wegens drugsdelicten
Projectnummer:
1392
Operationele status:
Afgerond