Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2015

Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2015

beleidsneutrale ramingen

Samenvatting

Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2015. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte van de intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen).

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Samenvatting

 1. Inleiding - D.E.G. Moolenaar
 2. Achtergrondfactoren - D.E.G. Moolenaar en D. Jangbahadoer Sing
 3. Opsporing - P.R. Smit
 4. Slachtofferzorg - R. Decae
 5. Vervolging - R. Decae
 6. Rechtspraak - P.R. Smit, E.C. Leertouwer, F.P. van Tulder en B.J. Diephuis
 7. Tenuitvoerlegging - S.N. Kalidien
 8. Reclassering en Kinderbescherming - S.N. Kalidien
 9. Vreemdelingenbewaring - D.E.G. Moolenaar
 10. Rechtsbijstand - M. Temürhan
 11. Gesloten jeugdzorg - D.E.G. Moolenaar
 12. Gevoeligheidsanalyse - D.E.G. Moolenaar, E.C. Leertouwer en F.P. van Tulder
 13. Nawoord - D.E.G. Moolenaar
Summary
Literatuur
Bijlage 1: Vereenvoudigd schema van het PMJ

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Moolenaar, D.E.G. (red.)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2010
Reeks:
Cahiers 2010-09
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Actualisering PMJ t/m 2015
Projectnummer:
1876
Operationele status:
Afgerond