Adoptiekinderen als volwassenen

Migratie en integratie / Adoptiestudie

Adoptiekinderen als volwassenen

Samenvatting

Dit onderzoek heeft geleid tot het rapport: Adoptiekinderen als volwassenen- vervolgonderzoek naar het functioneren van interlandelijk geadopteerden. Het onderzoek is verricht door de Erasmus Universiteit onder supervisie van prof. dr. F.C. Verhulst en is gesubsidieerd door het WODC.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Adoptiekinderen als volwassenen
Organisatie(s):
Erasmus Universiteit Rotterdam, Sophia kinderziekenhuis Rotterdam, WODC (subsidie)
Onderzoeker(s):
Verhulst, F.C.
Projectnummer:
98.121
Operationele status:
Afgerond