Procesevaluatie van de Aggression Regulation Training op Nederlandse scholen

Procesevaluatie van de Aggression Regulation Training op Nederlandse scholen

Samenvatting

Op initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie is de in Amerika ontwikkelde Agression Regulation Training (ART) op kleine schaal getest op negen Nederlandse scholen in drie steden. Het doel daarvan is het tegengaan van agressief gedrag in een vroeg stadium en het reduceren van geweldscriminaliteit. In dit rapport wordt verslag gedaan van de procesevaluatie in de pilotfase. De hoofdvragen van de procesevalutatie luiden:
Wordt de ART in de pilotfase uitgevoerd zoals beschreven in de handleidingen van de interventie? Welke aanpassingen zijn nodig?

Inhoudsopgave

Dankwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding en methode
  2. Resultaten
  3. Conclusies
  4. Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Plaisier, J., Ditzhuijzen, J. van, Wiersema, D.
Organisatie(s):
Impact R&D , WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Impact R&D
Jaar van uitgave:
2011
ISBN:
978-90-79262-06-9
Type rapport:
Eindrapport

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Agressie Regulatie Training in een niet-justitiële setting (scholen)
Projectnummer:
1831
Operationele status:
Afgerond