Arbeidsmigratie naar Nederland

Arbeidsmigratie naar Nederland

de invloed van gender en gezin

Samenvatting

Het Nederlandse arbeidsmigratiebeleid is selectief en met name gericht op de toelating van hoogopgeleide arbeidsmigranten en het restrictief toelaten van laagopgeleide arbeidsmigranten. De relatie met gezinsmigratie is daarbij onderbelicht.
In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal:

  1. Welke redenen zijn te geven voor het feit dat meer mannelijke dan vrouwelijke arbeidsmigranten naar Nederland komen?
  2. In welke mate leidt recente arbeidsmigratie tot gezinsmigratie, en in hoeverre draagt deze gezinsmigratie ertoe bij dat arbeidsmigranten langer in Nederland blijven?
  3. Hoe is het gesteld met de economische integratie van recente arbeidsmigranten en hun gezinsleden?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Seksespecifieke factoren in arbeidsmigratie: theoretische overwegingen
  3. Vrouwelijke arbeidsmigranten in Nederland
  4. De rechten van gezinsleden en de seksespecifieke instroom van arbeidsmigranten
  5. Verbanden tussen arbeidsmigratie en gezinsmigratie
  6. De economische integratie van recente arbeidsmigranten en de gezinsmigranten die hen zijn gevolgd
  7. De belangrijkste bevindingen op een rij
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wijkhuijs, L.J.J., Jennissen, R.P.W.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2010
ISBN:
978-90-8974-352-7
Reeks:
Onderzoek en beleid 286
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Arbeidsmigratiebeleid in relatie tot gezinsmigratie en genderaspecten
Projectnummer:
1782
Operationele status:
Afgerond