Beeldvorming onder (uitgeprocedeerde) asielzoekers en vluchtelingen over terugkeer- en remigratie(beleid)

Beeldvorming onder (uitgeprocedeerde) asielzoekers en vluchtelingen over terugkeer- en remigratie(beleid)

Samenvatting

Onderzoek naar de beeldvorming onder (uitgeprocedeerde) asielzoekers en vluchtelingen over terugkeer- en remigratie(beleid) aan de hand van gesprekken met asielzoekers en vluchtelingen, met tussenpersonen die contact legden met respondenten en met medewerkers van organisaties van/voor asielzoekers en vluchtelingen dan wel van organisaties die zich richten op terugkeer of remigratie. Het onderzoek is toegespitst op asielzoekers van vijf nationaliteiten (Ethiopië, Iran, Somalië, Bosnië en Angola). Het onderzoek richt zich op relevant geachte factoren in het herkomstland (veiligheid, bestaansmogelijkheden, hertoelatings- en reïntegratiebeleid), in Nederland (veiligheid, bestaansmogelijkheden en het toelatings- en terugkeer-/remigratiebeleid) en factoren gelegen binnen de vluchtelingen- en asielzoekerspopulatie. Specifieke aandacht is besteed aan informatieverschaffing en beeldvorming over de situatie in het herkomstland en over het door Nederland voorgestelde of gevoerde terugkeer- en dan wel remigratiebeleid.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Vijf populaties asielzoekers en vluchtelingen
  3. Onderzoeksresultaten
  4. Sleutelpersonen bij instellingen en (zelf)organisaties over terugkeer, remigratie en doormigratie
  5. Antwoord op de onderzoeksvragen
  6. Beleidsaanbevelingen

Gebruikte afkortingen
Literatuurlijst
Annex

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Muus, Ph.J., Muller, P.H.A.M.
Organisatie(s):
Universiteit Utrecht - ERCOMER, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Universiteit Utrecht - ERCOMER
Jaar van uitgave:
1999
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 11.992

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Beeldvorming onder (uitgeprocedeerde) asielzoekers en vluchtelingen over terugkeer- en remigratie(beleid)
Projectnummer:
98.099
Operationele status:
Alleen publicatie