Daling opleggingen tbs met dwangverpleging

Daling opleggingen tbs met dwangverpleging

ontwikkelingen en achtergronden

Samenvatting

Terbeschikkingstelling (tbs) is een behandelmaatregel die rechters kunnen opleggen aan verdachten die (gedeeltelijk) ontoerekeningsvatbaar zijn. De tbs-maatregel kent twee varianten: tbs met dwangverpleging en tbs met voorwaarden. In de jaren 2008 en 2009 daalde het aantal opleggingen van de tbs-maatregel met dwangverpleging sterk.
In deze rapportage komen de volgende onderzoeksvragen aan de orde:

  1. Hoe groot is de daling in tbs-opleggingen in 2008 en 2009 ten opzichte van eerdere jaren?
  2. In welke stadia in de procedure tot een (mogelijke) tbs-oplegging doen zich dalingen/stijgingen voor?
  3. In hoeverre zijn de (mogelijke) oorzaken voor de daling te traceren? Welke (mogelijke) oorzaken zijn dat?
  4. In hoeverre is vervolgonderzoek mogelijk om meer zicht te krijgen op de oorzaken van de daling in tbs-opleggingen?

Inhoudsopgave

Samenvatting en conclusies

  1. Inleiding en onderzoeksmethode
  2. Delicten en tbs-opleggingen
  3. Onderzoeken pro justitia
  4. 'Weigerende' verdachten
  5. Tbs en alternatieve sancties
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Dijk, E.M.H., Brouwers, M. (medew.)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2011
Reeks:
Memorandum 2011-01
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Opleggingen en contraire beëindigingen tbs
Projectnummer:
1935
Operationele status:
Afgerond