Blijvend delictgevaarlijk

Blijvend delictgevaarlijk

Empirische schattingen en conceptuele verheldering

Samenvatting

Deze inventarisatie van blijvend delictgevaarlijke patiënten heeft plaatsgevonden in acht tbs-klinieken, drie Forensisch Psychiatrische Klinieken (FPK’s), negen Forensisch Psychiatrische Afdelingen (FPA’s) van algemeen psychiatrische ziekenhuizen, drie Klinieken voor Intensieve Behandeling (KIB’s) en Hoeve Boschoord.  Daarnaast hebben ook twee gesloten afdelingen voor chronisch psychiatrische patiënten van algemeen psychiatrische ziekenhuizen deelgenomen. Het gaat om het verkrijgen van inzicht in de aard en omvang van de populatie patiënten in de TBS-sector en de algemene geestelijke gezondheidszorg (ggz) die blijvend delictgevaarlijk en gestoord worden geacht en voor wie naar de huidige stand van de wetenschap en praktijk geen reëel behandelperspectief aanwezig wordt geacht.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding

  2. Achtergrondinformatie over juridische maatregelen en voorzieningen

  3. Een verkenning van het concept 'blijvende delictgevaarlijkheid'

  4. Methoden

  5. Aantallen 'blijvend delictgevaarlijke' patienten

  6. Behoefte aan beveiliging en zorg

  7. Slotbeschouwing

Summary
Literatuur
Bijlagen
1. Afkortingen
2. Begeleidingscommissie
3. Expertmeetings
4. Inventarisatieformulier
5. Vragen omtrent delictrisico
6. Onderzoekspopulatie per instelling
7. Tabellen behorend bij hoofdstuk 5
8. Gedetailleerde gegevens behorend bij hoofdstuk 6

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kogel, C.H. de, Verwers, C., Hartogh, V.E. den
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom
Jaar van uitgave:
2005
ISBN:
9054545577
Reeks:
Onderzoek en beleid 226
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.104

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Behoeftepeiling long-stay capaciteit
Onderzoeker(s):
Kogel, K. de
Projectnummer:
1014
Operationele status:
Afgerond