Strafrechtelijke ontzetting uit beroep of ambt

Criminaliteit en delicten / Ambtsdelict

Strafrechtelijke ontzetting uit beroep of ambt

oplegging en naleving in de periode 1995-2008

Samenvatting

De centrale vraagstelling van het onderzoek was:
Welke overwegingen spelen een rol voor het OM bij het eisen en voor de rechter bij het opleggen van de bijkomende straf van ontzetting uit het beroep of ambt, bij wie en in welke situaties wordt deze straf opgelegd en bereikt deze zijn doel?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Historische achtergrond
  3. Methode
  4. Overzicht zaken
  5. Dossieronderzoek: casusbeschrijvingen en analyse
  6. Vignettenonderzoek
  7. Openbaar Ministerie
  8. Het toezicht op de tenuitvoerlegging van de ontzetting
  9. Conclusies
Summary
Literatuur
Begeleidingscommissie
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Malsch, M., Alberts, W.C., Keijser, J.W. de, Nijboer, J.F.
Organisatie(s):
WODC, Nederlands Studiecentrum Criminaliteit & Rechtshandhaving (NSCR)
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
NSCR
Jaar van uitgave:
2009
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
NSCR
Telefoon:
020 5985239
Fax:
020 5983975
E-mailadres:
nscr@nscr.nl
Website:
www.nscr.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Beroepsverboden; het opleggen door de rechter van dergelijke verboden en de naleving ervan
Projectnummer:
1661
Operationele status:
Afgerond