Rechtsvorm en gebruik van LLp's en LLC's

Rechtsvorm en gebruik van LLp's en LLC's

Samenvatting

Het onderzoek heeft willen nagaan of uit die stelsels lessen kunnen worden getrokken ter verbetering van het Nederlandse ondernemingsrecht. Het ging daarbij om ondernemingen met een besloten kring van vennoten/aandeelhouders. Het onderzoek heeft zich gericht op de Limited Liability Partnership (LLP) in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk en de Limited Liability Company (LLC) in de Verenigde Staten. De beschrijving van de juridische regeling van de onderzochte rechtsvormen is gedaan op grond van studie van buitenlandse wetgeving en literatuur. De gegevens over het gebruik van de rechtsvormen zijn ontleend aan overheidsinstanties in de onderzochte landen. De uitkomsten van het onderzoek zijn telefonisch besproken met een twintigtal deskundigen uit wetgeving, wetenschap en praktijk in de onderzochte landen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Dankwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Beschrijving van de nieuwe rechtsvormen
  3. Het gebruik van de LLP en de LLC in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk
  4. De LLP en de LLC vergeleken met de personenvennootschap nieuwe stijl en de flexibele BV
  5. Conclusies 

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Blanco Fernández, J.M., Olffen, M. van
Organisatie(s):
WODC, Onderzoekcentrum Onderneming en Recht, Faculteit der Rechtgeleerdheid, Nijmegen
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
Onderzoekscentrum Onderneming en recht, faculteit der Rechtsgeleerdheid, K.U. Nijmegen
Jaar van uitgave:
2007
ISBN:
978-90-13-04667-0
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.515

Bestelinformatie

Adres:
Wolters Kluwer

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Beschrijving rechtsvorm en gebruik LLP's
Onderzoeker(s):
Blanco Fernández, J.M.
Projectnummer:
1423
Operationele status:
Afgerond