Verslingerd aan meer dan een spel

Criminaliteit en delicten / Kansspeldelict

Verslingerd aan meer dan een spel

Een onderzoek naar de aard en omvang van kansspelproblematiek in Nederland

Samenvatting

Doel van het onderzoek is: inzicht geven in omvang en aard van kansspelverslaving in Nederland; de werking van het huidige (preventie)beleid met betrekking tot kansspelverslaving; aanbevelingen doen voor een preventiebeleid inzake kansspelverslaving.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Dankwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Kansspelverslaving: de omvang van het probleem
  3. Deelname en deelnemers aan kansspelen
  4. Risico's van kansspelen
  5. Kenmerken van risico- en probleemspelers
  6. Preventie en hulpverlening
  7. Meningen en ervaringen kansspelbeleid

Literatuur
Summary
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bruin, D.E. de, Meijerman, C.J.M., Leenders, F.R.J., Braam, R.V.
Organisatie(s):
WODC, Stichting Stichting Werkgroep Gezondheidszorg (WGU), Centrum voor Verslavingsonderzoek (CVO)
Plaats uitgave:
Utrecht, Den Haag
Uitgever:
Centrum voor Verslavingsonderzoek
Jaar van uitgave:
2006
ISBN:
90-5454-692-1
Reeks:
Onderzoek en beleid 238
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.318; Ra 13.323

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Prevalentie en aard van kansspelverslaving in Nederland
Onderzoeker(s):
Bruin, D.E. de
Projectnummer:
1092
Operationele status:
Afgerond