Informele reorganisatie in het perspectief van surseance van betaling, WSNP en faillissement

Civiel recht en civiel proces / Schuldsanering

Informele reorganisatie in het perspectief van surseance van betaling, WSNP en faillissement

Samenvatting

Doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de huidige praktijk van ‘minnelijke oplossingen’ ter afwending van de gerechtelijke procedures van surseances van betaling en faillissementen. Aan de hand van deze praktijk en de mogelijke voor- en nadelen kan worden bezien of het mogelijk en wenselijk is om minnelijke oplossingen te stimuleren ter vermindering van gerechtelijke procedures; en zo ja, of hiervoor nieuwe wetgeving mogelijk en gewenst is.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Samenvatting

  1. Aanleiding voor het onderzoek, probleemstelling en methode
  2. Formele en informele reorganisaties in de literatuur
  3. Informele reorganisaties in de praktijk: 35 casestudies
  4. Ervaringen en opvattingen uit de praktijk: enquêtes en interviews
  5. De belangrijkste bevindingen
Summary
Literatuur

Bijlagen

1. Begeleidingscommissie en onderzoeksteam
2. Begrippen
3. Subprobleemstellingen en onderzoeksvragen
4. Statement of Principles for a Global Approach to Multi-Creditor Workouts
5. Beschrijvingen van oorzaken, maatregelen en knelpunten
6. Casestudies
7. Uitkomsten enquête

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Adriaanse, J.A.A., Huls, N.J.H., Kuijl, J.G., Vos, P.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom
Jaar van uitgave:
2004
ISBN:
9054545100
Reeks:
Onderzoek en beleid 224
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.095

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Buitenwettelijk traject faillissementsrecht
Projectnummer:
02.010
Operationele status:
Afgerond