Criminaliteit en rechtshandhaving 2001

Criminaliteit en rechtshandhaving 2001

Ontwikkelingen en achtergronden

Samenvatting

De meest recente versie (cijfers) is te vinden in de subrubriek 'Criminaliteit en rechtshandhaving'

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Het Nederlands strafrechtsysteem
  3. Slachtoffers van criminaliteit
  4. Criminaliteit en opsporing
  5. Vervolging en berechting
  6. Tenuitvoerlegging van sancties
  7. Nederland in internationaal perspectief
  8. De strafrechtsketen in samenhang
Literatuur
Bijlagen 1, 2, 3
1. Samenstelling van de klankbordgroep
2. Informatiebronnen
3. Begrippenlijst
4. Tabellen (t/m 2001)
5. Standaardclassificatie misdrijven CBS
6. Afkortingen
7. Trefwoordenregister

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Heide, W. van der (eindred), Eggen, A.Th.J. (eindred)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom
Jaar van uitgave:
2003
ISBN:
9054543965
Reeks:
Onderzoek en beleid 211
Type rapport:
Periodiek rapport
Signatuur:
Ra 12.926

Onderzoekgegevens

Werktitel:
CenR 2001
Onderzoeker(s):
Heide, W. van der
Projectnummer:
02.092
Operationele status:
Afgerond