Criminaliteit en Rechtshandhaving 2006

Criminaliteit en Rechtshandhaving 2006

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op de volgende vragen: Wat is de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, welk deel wordt hiervan opgespoord, welke strafrechtelijke reactie heeft justitie hierop, hoe worden opgelegde sancties tenuitvoergelegd en welke ontwikkelingen hebben zich hierin voorgedaan? Hoe hangen de schakels van de strafrechtsketen cijfermatig onderling samen? Wat zijn de uitgaven door burgers, overheid en bedrijfsleven als gevolg van criminaliteit? Hoe verhoudt de criminaliteit en rechtshandhaving in Nederland zich tot het buitenland?

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Het Nederlandse strafrechtsysteem
  3. Slachtoffers van criminaliteit
  4. Criminaliteit en opsporing
  5. Vervolging en berechting
  6. Ten uitvoerlegging van sancties
  7. De strafrechtsketen in samenhang
  8. Uitgaven aan criminaliteit
  9. Nederland in internationaal perspectief

Literatuur
Bijlage 1 Standaardclassificatie misdrijven CBS
Bijlage 2 Informatiebronnen
Bijlage 3 Stroomschema strafrechtsketen
Bijlage 4 Tabellen
Bijlage 5 Afkortingen
Bijlage 6 Trefwoordenregister

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Heide, W. van der (red.), Eggen, A.Th..J. (red.), Jongste, W.M. de, Huys, H.W.J.M., Laan, A.M. van der, Bogaerts, S., Lange, N.E. de, Kalidien, S.N., Moolenaar, D.E.G., Smit, P.R.
Organisatie(s):
WODC, CBS
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische Uitgevers
Jaar van uitgave:
2007
ISBN:
978-90-5454-946-8
Reeks:
Onderzoek en beleid 255
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
CenR 2006
Projectnummer:
1375
Operationele status:
Afgerond