Copycat

Criminaliteit en delicten / Delict tegen de algemene veiligheid

Copycat

een fenomeenonderzoek

Samenvatting

Het Copycat-effect is het effect dat plaatsheeft als er sprake is van een handeling die is uitgevoerd naar aanleiding van berichtgeving in de media over een eerdere soortgelijke handeling. Doelstelling van dit onderzoek is het inzichtelijk maken of het fenomeen Copycat bestaat en inzicht verkrijgen in de communicatieve consequenties van het fenomeen Copycat.
Er is ook onderzoek gedaan naar het Cry Wolf-effect (zie bij: meer informatie).

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Het fenomeen Copycat
  3. Casuïstiek
  4. Analysekader: besmettingsgevaar
  5. Communicatieve implicaties van het Copycat-effect
Bijlage: Literatuuroverzicht Copycat

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bos, J.G.H., Es, A.M.D. van, Vasterman, P.
Organisatie(s):
COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, Universiteit van Amsterdam, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement
Jaar van uitgave:
2011
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement
Telefoon:
070-3122020
E-mailadres:
cot@cot.nl
Website:
www.cot.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Copy Cat en Crying Wolf
Projectnummer:
2056
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie