Allochtone en autochtone verdachten van verschillende delicttypen nader bekeken

Criminologie en victimologie / Ras en criminaliteit

Allochtone en autochtone verdachten van verschillende delicttypen nader bekeken

Samenvatting

De doelstelling van dit rapport is om de verschillen in de aard en omvang van de geregistreerde criminaliteit tussen de verschillende in Nederland verblijvende herkomstgroepen in kaart te brengen. De volgende onderzoeksvragen komen aan de orde:

  • In welke mate zijn de verschillende herkomstgroeperingen vertegenwoordigd in verschillende soorten delicten?
  • Hoet ziet het patroon van de leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers van de verschillende herkomstgroeperingen eruit voor de verschillende soorten delicten?
  • In welke mate kan de kans op het verdacht zijn van bepaalde delicttypen worden verklaard door de etnische herkomst van de persoon in kwestie?

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Beschrijvende statistieken
  3. Multivariate analyses
  4. Slotbeschouwing      

Summary
Literatuur
Bijlagen
Dankwoord

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Jennissen, R.P.W., Blom, M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2007
Reeks:
Cahiers 2007-04
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Criminaliteit onder allochtonen
Projectnummer:
1245
Operationele status:
Afgerond