Delinquente meisjes

Delinquente meisjes

achtergronden, risicofactoren en interventies

Samenvatting

Het eerste doel van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in de kenmerken van de populatie delinquente meisjes in Nederland. Het tweede doel van dit onderzoek is te inventariseren of de bestaande interventieprogramma's voor delinquente jongeren aansluiten bij de problematiek van delinquente meisjes. De uitkomsten moeten tot meer inzichten leiden over een adequate aanpak en behandeling van deze populatie.
De achterliggende vraag van dit onderzoek luidt daarmee: Hoe kan het beste geïntervenieerd worden in de criminele carrière van delinquente meisjes om de problematiek te verminderen en latere recidive te voorkomen?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode(n) van onderzoek
  3. Verklaringen voor criminaliteit bij meisjes: een overzicht van de belangrijkste risicofactoren voor meisjescriminaliteit
  4. Interventies voor delinquente meisjes
  5. Aard en omvang van (geregistreerde) criminaliteit van delinquente meisjes in Nederland
  6. Verblijfsduur van meisjes in de JJI's
  7. Risicodomeinen van deliquente meisjes
  8. Risicodomeinen van delinquente meisjes met verschillende typen afdoeningen
  9. Conclusies, discussie en aanbevelingen
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Slotboom, A., Wong, T.M.L., Swier, C., Broek, T.C. van der
Organisatie(s):
Vrije Universiteit - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2011
ISBN:
978-90-8974-534-7
Reeks:
Onderzoek en beleid
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De aanpak van meisjes met strafrechtelijke titel in de JJI's
Projectnummer:
1844
Operationele status:
Afgerond