De gelaagdheid van de vreemdelingenwetgeving in historisch en vergelijkend perspectief

Staats- en bestuursrecht / Regeldruk

De gelaagdheid van de vreemdelingenwetgeving in historisch en vergelijkend perspectief

Samenvatting

Bij de bespreking van het wetsvoorstel Modern migratiebeleid in de Eerste Kamer, is een aantal specifieke vragen gerezen ten aanzien van die gelaagdheid van de Nederlandse vreemdelingenregelgeving (Handelingen Eerste Kamer, Vergaderjaar 2009/10, nr. 35, p. 1544 en 1547).
De doel van dit onderzoek is de vragen over de gelaagdheid van de vreemdelingenwetgeving te beantwoorden en inzicht te geven in de oorzaken van deze gelaagde structuur en in de voor- en nadelen ervan voor organisaties, functionarissen die de regels moeten uitvoeren, handhaven, toepassen of interpreteren. Het onderzoek bestaat uit drie deelonderzoeken: rechtshistorisch onderzoek, een externe rechtsvergelijking en een interne rechtsvergelijking.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen

  1. Onderzoeksopzet
  2. Algemene overwegingen voor en tegen gelaagde regelgeving
  3. Historische analyse: parlementaire debatten
  4. Historische analyse: wijzigingen van de regelgeving
  5. Historische analyse: interviews met sleutelinformanten
  6. Implementatie van vijf richtlijnen in 27 lidstaten
  7. Gelaagde regelgeving in drie andere lidstaten
  8. De gelaagdheid van de Nederlandse belastingwetgeving
  9. Gelaagde normstelling in het milieurecht, in het bijzonder ten aanzien van de luchtkwaliteit
  10. Conclusies en slotopmerkingen
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Böcker, A. (red.), Terlouw, A.B. (red.), Broek, J.J. van der , Grütters, C.A. , Nijmeijer, A.G.A. , Oers, R. van
Organisatie(s):
Radboud Universiteit Nijmegen - Onderzoekscentrum voor Staat en Recht, WODC
Plaats uitgave:
Deventer
Uitgever:
Kluwer
Jaar van uitgave:
2013
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Wolters Kluwer

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De gelaagdheid van de Nederlandse vreemdelingenregelgeving in historisch en rechtsvergelijkend (EU) perspectief
Projectnummer:
2094
Operationele status:
Afgerond