Internationale gezinsvorming begrensd?

Wetgeving en beleid / Asielbeleid

Internationale gezinsvorming begrensd?

Een evaluatie van de verhoging van de inkomens- en leeftijdseis bij migratie van buitenlandse partners naar Nederland

Samenvatting

Sinds 1 november 2004 stelt de Nederlandse overheid strengere eisen aan gezinsvormende migratie: het naar Nederland laten overkomen van een levenspartner uit het buitenland. In deze studie wordt nagegaan welke gevolgen deze beleidswijziging heeft gehad, zowel voor de omvang en samenstellingk van de gezinsvormende migratie als voor de migranten en hun partners die met de betreffende eisen zijn geconfronteerd.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Algemene inleiding
  2. Gezinsvorming in cijfers
  3. Onderzoeksmethode en respondentkenmerken
  4. Gevolgen van de verhoogde inkomenseis
  5. Gevolgen van de hogere leeftijdseis
  6. Algemene conclusie
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC, INDIAC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2009
Reeks:
Cahiers 2009-04
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De gevolgen van de aanscherping van het gezinsvormingsbeleid
Projectnummer:
1632
Operationele status:
Afgerond