De Minimis-regelingen in het auteursrecht

De Minimis-regelingen in het auteursrecht

Een rechtsvergelijkende quickscan naar de artikelen 5 lid 3 sub i en 5 lid 3 sub o Auteursrechtrichtlijn en (aspecten van) het openbaarmakingsbegrip

Samenvatting

De probleemstelling die in dit onderzoek aan de orde komt is: Kennen landen met een aan het Nederlandse verwant auteursrechtelijk stelsel wettelijke regelgeving en/of jurisprudentiƫle toepassingen, inhoudende dat (de geringe) aard en omvang van het gebruik dat derden van auteursrechtelijk beschermd materiaal maken, van invloed zijn op de uitoefening van rechten van auteursrechthebbenden (zoals een recht op vergoeding)?

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Beperking
  3. Beperkte kring
  4. Conclusie

Literatuur
Samenvatting

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Groen, A.P.
Organisatie(s):
WODC, CIER (Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht), Molengraaff instituut voor Privaatrecht
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht
Jaar van uitgave:
2007
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.556

Bestelinformatie

Adres:
Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Utrecht
Telefoon:
030 2537153
Fax:
030-2537203
E-mailadres:
privaatrecht.secretariaat@uu.nl
Website:
www.law.uu.nl/priv

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De minimis regelingen in het auteursrecht: haalbaar en wenselijk?
Projectnummer:
1489
Operationele status:
Afgerond