De startconfiguratie van het BLOM

De startconfiguratie van het BLOM

Het vermogen van het BLOM om bij te dragen aan een optimaal gebruik van verdachte transacties

Samenvatting

Met het oog op het uiteindelijke doel 'het verhogen van het rendement van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties' en om de verantwoordelijkheid als Landelijk Officier van Justitie-MOT (LOvJ) beter te kunnen waarmaken, werd ter ondersteuning van deze het Bureau voor politiĆ«le ondersteuning van de Landelijke officier van justitie voor de Wet Melding ongebruikelijke transacties (BLOM) geĆÆntroduceerd. Feitelijk is het BLOM nog maar recent volledig operationeel en zijn over de periode vanaf 1 januari 1999 tot aan de peildatum van het onderzoek voor wat betreft het primair proces nog weinig uitspraken te doen. Dit onderzoek heeft derhalve een beleidsontwikkelende doelstelling: zicht geven op de potentie van het BLOM om de haar opgedragen taken uit te voeren en aan de daaromtrent bestaande verwachtingen te voldoen; signaleren van eventuele knelpunten en aanbevelingen over of en hoe eventuele knelpunten kunnen worden verholpen.

Inhoudsopgave

Gebruikte afkortingen
Samenvatting

  1. Vraagstelling en verantwoording
  2. Ontwikkeling en implementatie van het BLOM
  3. Missie, doel en taken
  4. Structuur en bedrijfsvoering
  5. Sturing en beleid
  6. Afstemming op de omgeving
  7. Taakstelling, werkwijze en productie
  8. Constateringen met betrekking tot de probleemstelling

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Faber, W., Nunen, A.A.A. van
Organisatie(s):
Faber organisatievernieuwing, WODC
Plaats uitgave:
Oss
Uitgever:
Faber organisatievernieuwing
Jaar van uitgave:
1999
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.248

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De startconfiguratie van het BLOM; het vermogen van het BLOM om bij te dragen aan een optimaal gebruik van verdachte transacties
Projectnummer:
99.047
Operationele status:
Alleen publicatie