Scenariostudie voor de vraag naar capaciteit van justitiële inrichtingen

Criminologie en victimologie / Criminaliteit

Scenariostudie voor de vraag naar capaciteit van justitiële inrichtingen

Een exploratief onderzoek naar de periode 2005-2020

Samenvatting

De vraag naar justitieproducten wordt deels bepaald door demografische ontwikkelingen, in het bijzonder de ontgroening en vergrijzing van de Nederlandse samenleving. Het doel van dit onderzoek is te bezien welke gevolgen deze ontwikkelingen kunnen hebben voor de vraag naar justitiële activiteiten en voorzieningen opdat justitie daarop tijdig kan reageren. De centrale probleemstelling in dit onderzoek is: Wat is op middellange termijn (5 to 15 jaar) de gevolgen van demografische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland voor de criminaliteit, de benodigde justitiële voorzieningen en het benodigde personeel daarvan?

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Voorziene demografische, economische en maatschappelijke trends en ontwikkelingen
  3. Vertaling van de trends en ontwikkelingen naar scenario's
  4. De ontwikkeling van criminaliteit in de vier scenario's (kwalitatieve analyse)
  5. De ontwikkeling van criminaliteit en DJI-capaciteit in de vier scenario's (kwantitatieve analyse)
  6. Slotbeschouwing interpretatie uitkomsten
  7. Summary 

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hauw, P.A. van der, Jong - 't Hart, P.M. de, Telussa, J.M.J., Verhoeven, W.H.J.
Organisatie(s):
WODC, EIM bv
Plaats uitgave:
Zoetermeer
Uitgever:
EIM onderdeel van Panteia
Jaar van uitgave:
2007
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.564

Bestelinformatie

Adres:
EIM Onderzoek voor Bedrijf en Beleid
Telefoon:
079-3430200
Fax:
079-3430202
E-mailadres:
info@eim.nl
Website:
www.eim.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Demografische ontwikkelingen en justitile voorzieningen
Onderzoeker(s):
Verhoeven, W.
Projectnummer:
1301
Operationele status:
Afgerond