Ruimtelijke aspecten van diefstal in de detailhandel

Criminologie en victimologie / Criminografie

Ruimtelijke aspecten van diefstal in de detailhandel

Secundaire analyse van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven

Samenvatting

De Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) inventariseert jaarlijks de mate waarin het Nederlands bedrijfsleven te maken heeft met criminaliteit, en welke preventieve maatregelen men daar tegen neemt, en publiceert de cijfers daaromtrent in zijn jaarlijkse rapportage. In het onderhavige rapport wordt voor deĀ detailhandelsbranche een secundaire analyse uitgevoerd op de gegevens van de MCB uit 2004, 2005 en 2006. Doel van deze analyse is na te gaan in welke mate deĀ geografische ligging van een detailhandelsvestiging medebepalend is voor het niveau van diefstal waar het bedrijf mee te maken krijgt.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Inleiding
Onderzoeksvragen
Gegevensbronnen, aanpak en methoden
Resultaten
Fotoreportage
Literatuur
Appendix
Fotoreportage 'hotspots' winkeldiefstal

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Elffers, H., Bernasco, W.
Organisatie(s):
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit & Rechtshandhaving (NSCR), WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
NSCR
Jaar van uitgave:
2008
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
NSCR
Telefoon:
020 5985239
Fax:
020 5983975
E-mailadres:
nscr@nscr.nl
Website:
www.nscr.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Diefstal detailhandel, secundaire analyse MCB 2004-2005
Projectnummer:
1528
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie