Wegwijs in het jeugdsanctierecht

Wegwijs in het jeugdsanctierecht

onderzoek naar het juridisch kader voor de zwaarste jeugdsancties in theorie en praktijk

Samenvatting

De probleemstelling waar dit onderzoek op focust, luidt als volgt:
Worden de jeugdsancties voor de zwaarste groep jongeren die ernstig delinquent gedrag vertonen (PIJ-maatregel, jeugddetentie en GBM) in de praktijk toegepast zoals dit is bedoeld door de wetgever, zodat sprake is van een optimale PIJ-instroom, en indien dit niet het geval is, is dan aanscherping nodig van het normatief afwegingskader van deze jeugdsancties en zo ja op welke wijze?

Inhoudsopgave

Woord vooraf
Lijst met afkortingen

  1. Inleiding tot het onderzoek
  2. Juridische analyse wettelijk kader
  3. Het afwegingskader in de praktijk
  4. Conclusies en aanbevelingen
Samenvatting
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bruning, M.R., Jong, M.P. de, Liefaard, T., Schuyt, P.M., Doek, J.E., Doreleijers, T.A.H.
Organisatie(s):
Universiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
Wolf Legal Publishers
Jaar van uitgave:
2011
ISBN:
978-90-5850-621-4
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Wolf legal publishers
 
Postbus 313
 
5060 AH Oisterwijk
Telefoon:
013-5821366
Fax:
084-8376700
E-mailadres:
info@wolfpublishers.nl
Website:
www.wolfpublishers.com

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vergelijking van de PIJ-maatregel met bestaande alternatieve wettelijke afdoeningen; lvg
Projectnummer:
1748
Operationele status:
Afgerond