De betekening en executie van verstekvonnissen

Strafrecht en strafproces / Verstek

De betekening en executie van verstekvonnissen

Een onderzoek naar de knelpunten in de praktijk

Samenvatting

Dit is een verslag van een onderzoek naar de aard en omvang van de executieproblemen bij verstekvonnissen, alsmede in de aard van de daarmee samenhangende betekeningproblemen. Nagegaan is of een domiciliestelsel voor die problemen een oplossing kan bieden. In de onderzochte periode 2001-2003 zijn is 15% van alle gewezen vonnissen uiteindelijk niet onherroepelijk geworden. Het betreft hoofdzakelijk verkeersovertredingen(41%), verstoring van de openbare orde (20%) en diefstal (9%). Het gaat hierbij om ruim 13.000 onvoorwaardelijke gevangenisstraffen en ruim 27.000 geldboetes. Uit het onderzoek komt naar voren dat het grofweg om twee typen verdachten en veroordeelden gaat. In de eerste plaats een groep verdachten en veroordeelden die niet correct ingeschreven staat in de GBA omdat zij veelvuldig van adres wisselt of het GBA adres slechts als postadres gebruikt en feitelijk ergens anders verblijft (daklozen, verslaafden). Ten tweede een groep notoire (verkeers)overtreders die niet ter zitting verschijnt en de daadwerkelijke executie er willens en wetens op aan laat komen.

Inhoudsopgave

  1. Samenvatting
  2. Inleiding
  3. Beleidscontex
  4. tOpzet en uitvoering onderzoek
  5. De betekening en executie van verstekvonnissen
  6. De situatie in Duitsland
  7. Conclusie

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Mein, A.G., Egelkamp, M.M.
Organisatie(s):
WODC, B&A Groep
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
B&A Groep Beleidsonderzoek en -Advies
Jaar van uitgave:
2005
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.257

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Domiciliestelsel
Onderzoeker(s):
Mein, A.G.
Projectnummer:
1109
Operationele status:
Afgerond