Knelpuntenonderzoek veiligheidsregelgeving

Knelpuntenonderzoek veiligheidsregelgeving

Inventarisatie en analyse van knelpunten in de regelgeving die de publieksveiligheid raken

Samenvatting

De probleemstelling luidt als volgt: Waar is sprake van tegenstrijdigheid/complexiteit/samenloop/onduidelijkheid op het gebied van veiligheidsregelgeving welke tot knelpunten in de toepassing, uitvoering en handhaving aanleiding geeft met betrekking tot drie geselecteerde publieke objecten (staions, horeca, scholen) en welke verbeteringen zijn mogelijk?

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Samenvatting
  3. Onderzoeksaanpak
  4. Bevindingen
  5. Analyse
  6. Conclusies
  7. Enkele aanbevolen oplossingen
  8. Concept "Checklist doorlichting regelgeving"

Colofon
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Herder, J.A. den, Soer, J.H.K.C., Wichers Hoet, A.W.
Organisatie(s):
DHV Huisvesting en Vastgoed, WODC
Plaats uitgave:
Amersfoort
Uitgever:
DHV Huisvesting en Vastgoed
Jaar van uitgave:
2002
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.862

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Doorlichting veiligheidsregelgeving
Onderzoeker(s):
Wichers Hoeth, A.W.
Projectnummer:
02.070
Operationele status:
Afgerond