Doorlooptijden in de strafrechtsketen

Doorlooptijden in de strafrechtsketen

ketenlange doorlooptijden en doorlooptijden per ketenpartner voor verschillende typen zaken

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt getracht inzicht te verkrijgen in doorlooptijden van strafzaken die in 2005 en 2008 door het Openbaar Ministerie zijn afgerond en anderzijds wordt getracht een methode te ontwikkelen om inzicht te verkrijgen in de manier waarop doorlooptijden van strafzaken in het algemeen worden berekend. De resultaten van dit onderzoek kunnen beschouwd worden als een nulmeting, en de ontwikkelde onderzoeksmethodiek kan worden gebruikt om doorlooptijden in de toekomst te monitoren.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Literatuur
 3. Methodologie
 4. Resultaten ketenlange doorlooptijden van misdrijven met een volwassen verdachte
 5. Resultaten doorlooptijden per ketenpartner van misdrijven met een volwassen verdachte
 6. Resultaten ketenlange doorlooptijden van overtredingen met een volwassen verdachte
 7. Resultaten ketenlange doorlooptijden van misdrijven met een jeugdige verdachte
 8. Resultaten doorlooptijden per ketenpartner van misdrijven met een jeugdige verdachte
 9. Resultaten ketenlange doorlooptijden van overtredingen met een jeugdige verdachte
 10. Resultaten Kalsbeeknormen
 11. Conclusies en discussie
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Zuiderwijk, A.M.G., Cramer, B., Leertouwer, E.C., Temürhan, M., Busker, A.L.J.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Jaar van uitgave:
2012
Reeks:
Cahiers 2012-01
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Doorlooptijden in de strafrechtsketen
Projectnummer:
2001
Operationele status:
Afgerond