Doorlooptijden

Doorlooptijden

Eindrapport

Samenvatting

Verkennende studie naar de mogelijkheden om doorlooptijden te kunnen genereren uit geautomatiseerde gegevensbestanden (meervoudige strafzaken, contradictoire handelszaken, echtscheidingen). Tevens een verkennende studie naar welke gegevens nodig zijn om zinvolle en betrouwbare informatie over doorlooptijden te verkrijgen.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Bestuursrechtelijke zaken
  3. Strafrechtelijke zaken
  4. Contradictoire zaken
  5. Aanbevelingen en samenvatting

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bij, J. van der, Langbroek, P., Fleur, E.
Organisatie(s):
B&A Beleidsonderzoek en -Advies, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
B&A Beleidsonderzoek & Advies
Jaar van uitgave:
2002
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.704

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Doorlooptijden
Projectnummer:
99.152
Operationele status:
Alleen publicatie