Resultaten van de gewijzigde wetgeving inzake de afhandeling van gratieverzoeken

Strafrecht en strafproces / Gratie

Resultaten van de gewijzigde wetgeving inzake de afhandeling van gratieverzoeken

Samenvatting

Op 1 juni 2003 is de wet- en regelgeving omtrent de behandeling van gratieverzoeken gewijzigd. Na drie jaar zijn nu de resultaten van deze wijziging geëvalueerd. Nagegaan is:

  1. In hoeverre een snellere en doelmatige afdoening van gratieverzoeken wordt gerealiseerd;
  2. Of er sprake is van veranderende aard en omvang van klachten.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Managementsamenvatting

  1. Inleiding
  2. De Gratiewet
  3. Ontwikkelingen in aantallen gratieverzoeken en -verleningen
  4. Doorlooptijden
  5. Klachten
  6. Beantwoording onderzoeksvragen   

Management summary
A. Gebruikte databronnen
B. Tabellen bij de figuren
C. Referenties

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Everwijn, H., Goedvolk, M.R.
Organisatie(s):
WODC, Significant
Plaats uitgave:
Barneveld
Uitgever:
Significant
Jaar van uitgave:
2007
Signatuur:
Ra 13.500

Bestelinformatie

Adres:
Significant
Telefoon:
0342 405240
E-mailadres:
info@significant.nl
Website:
www.significant.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Effecten in de praktijk van de gewijzigde wetgeving inzake de afhandeling van gratieverzoeken
Projectnummer:
1403
Operationele status:
Afgerond