Vrijheid binnen de perken

Vrijheid binnen de perken

Een verkennend onderzoek naar de inzet van voorwaardelijke vrijheidsstraffen

Samenvatting

De factsheet beschrijft de ontwikkeling in het aantal en de duur van de voorwaardelijke vrijheidsstraffen die in de achterliggende periode werden opgelegd. Onder meer wordt nagegaan of er sprake is geweest van een toename van (deels) voorwaardelijke straffen en of dat - getalsmatig - ten koste is gegaan van het aandeel celstraffen.

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Beerthuizen, M.G.C.J., Wartna, B.S.J.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2013
Reeks:
Fact sheets 2013-03
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Effectiviteit Voorwaardelijke Sancties
Projectnummer:
2046
Operationele status:
Afgerond