Daderschap en deelneming doorgelicht

Strafrecht en strafproces / Dagvaarding

Daderschap en deelneming doorgelicht

onderzoek naar het functioneren van de regeling van daderschap en deelneming in de rechtspraktijk tegen de achtergrond van een bespreking van het Nederlandse en Oostenrijkse recht

Samenvatting

In dit onderzoek komen de volgende onderzoeksvragen aan de orde:

  1. Hoe zijn daderschap en deelneming in Nederland en Oostenrijk geregeld? Waarin verschillen deze stelsels, en waarin komen ze overeen?
  2. Hoe worden daderschaps- en deelnemingsfiguren in Nederland en Oostenrijk ten laste gelegd? In welke mate is de rechter in deze landen bij bewijs en kwalificatie op dit punt aan de tenlastelegging gebonden?
  3. Blijkt uit het functioneren van de deelnemingsfiguren in de Nederlandse rechtspraktijk van problemen en, zo ja, welke?
  4. Op welke onderdelen en op welke wijze zou in het systeem van deelnemingsfiguren verbetering gebracht kunnen worden? Genieten deze voorstellen tot verbetering steun in de rechtspraktijk?

Inhoudsopgave

Woord vooraf
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Daderschap en deelneming in Nederland
  3. Daderschap en deelneming in Oostenrijk
  4. Interviews
  5. Conclusies
Summary
Literatuur
Vragenlijst rechters en advocaten
Vragenlijst leden van het openbaar ministerie
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Keulen, B.F., Vellinga-Schootstra, Dijk, A.A., Lindenberg, K.K., Wolswijk, H.D.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2010
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Rechtsgeleerdheid

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Ervaringen van de rechtspraktijk met bestaande deelnemingsfiguren in het strafrecht
Projectnummer:
1919
Operationele status:
Afgerond