Evaluatie Wet opsporing terroristische misdrijven

Politie en rechtshandhaving / Bijzondere opsporingsbevoegdheid

Evaluatie Wet opsporing terroristische misdrijven

Samenvatting

De Wet ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven is erop gericht om opsporingsonderzoeken naar terroristische misdrijven in een vroege(-re) fase mogelijk te maken en langer te laten voortduren indien dat wenselijk is, om zodoende terroristische misdrijven te kunnen voorkomen. Doel van de wet is de preventieve functie van het strafrechtelijke optreden te verbeteren.
Het gebruik van de wet is tussen 2007 en 2011 jaarlijks gemonitord door het WODC. In deze afsluitende rapportage wordt de wet geëvalueerd. De evaluatie wordt gestructureerd aan de hand van de volgende onderzoeksvragen:

  1. Welke veronderstellingen liggen ten grondslag aan de Wet opsporing terroristische misdrijven?
  2. Op welke wijze wordt de Wet opsporing terroristische misdrijven in de praktijk toegepast en wat zijn daarvan de gevolgen voor de opsporing? 

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Veronderstelde werking van de wet
  3. Het gebruik van de wet
  4. Opsporingsonderzoek op grond van aanwijzingen (Titel Vb)
  5. Bewaring zonder ernstige bezwaren
  6. Fouilleren in veiligheidsrisicogebieden
  7. Conclusie en discussie
Summary
Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Gestel, B. van, Poot, C.J. de
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2014
Reeks:
Cahiers 2014-06
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Wet opsporing terroristische misdrijven
Projectnummer:
2220
Operationele status:
Afgerond