Uitvoering van de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken

Civiel recht en civiel proces / Schijnhuwelijk

Uitvoering van de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken

Evaluatie van de effecten van wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek in 2001 op de werklast voor gemeenten en vreemdelingendiensten

Samenvatting

Onderzoek naar de mate waarin de wetswijzigingen ten aanzien van de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken hebben geleid tot de beoogde vermindering van de werkbelasting voor gemeenten en vreemdelingendiensten.

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Holmes-Wijnker, B., Grootscholte, J., Bouwmeester, M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Research voor Beleid
Jaar van uitgave:
2004
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.099

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie BW ter voorkoming schijnhuwelijken
Projectnummer:
02.063
Operationele status:
Afgerond