Programma-evaluatie van Den Engh

Programma-evaluatie van Den Engh

Opvoeden en overleven in een groep

Samenvatting

In Den Engh verblijven licht verstandelijk gehandicapte jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen. Het zijn zowel jongeren met een strafrechtelijke maatregel (PIJ) als een civielrechtelijke maatregel (OTS of voogdij met gesloten uithuisplaatsing). Voor deze groep heeft Den Engh 160 plaatsen beschikbaar. Daarnaast heeft Justitie sinds 2003 36 extra plaatsen in Den Engh beschikbaar gesteld voor jeugdige veelplegers. De programma-evaluatie richtte zich specifiek op de zogenoemde Socio Groeps Strategie (SGS-methodiek) voor de doelgroep licht verstandelijk gehandicapte jongeren. Het experimentele programma voor veelplegers dat een afgeleide is van de SGS-methodiek is nog in ontwikkeling. Om die reden is dat onderdeel in dit onderzoek slechts in beschrijvende zin meegenomen en nog niet getoetst.

Inhoudsopgave

Summary
Samenvatting
Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Programma-ontwerp
  3. Instroom en plaatsing
  4. Programma-aanpak
  5. Kwaliteitsvoorwaarden
  6. Monitoring en effect
  7. Imago en samenwerking
  8. Interviews jongens
  9. Aanpak in de praktijk
  10. Conclusies en aanbevelingen

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Heerwaarden, Y. van, Hilhorst, N., Slabbèrtje, A., Hermanns, J. (medew.), Klooster, E. (medew.)
Organisatie(s):
WODC, NIZW
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
DSP-groep
Jaar van uitgave:
2005
Type rapport:
Eindrapport

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie effectiviteit van de aanpak van Jeugdinrichting Den Engh
Projectnummer:
1106
Operationele status:
Afgerond