Evaluatie Justitieel Casusoverleg Jeugd

Evaluatie Justitieel Casusoverleg Jeugd

Samenvatting

In het Actieprogramma aanpak jeugdcriminaliteit 2003-2006 Jeugd terecht is een van de actiepunten de landelijke invoering van het justitieel casusoverleg. Dit casusoverleg moet bijdragen aan de afstemming van de activiteiten van de partners die het strafrechtelijk proces vorm geven (politie, Raad voor de Kinderbescherming en Openbaar Ministerie), aan de filtering van zaken met het oog op een verkorting van de doorlooptijden in de strafafdoening en aan de afstemming van de aanpak van de jongere met het oog op een kwaliteitsverbetering in strafafdoening en hulpverlening.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Beoordelingskader
  3. JCO in beeld
  4. Zelfbeoordeling JCO'en
  5. Conclusies en slotbeschouwing

Summary
Geraadpleegde literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Poppel, J.W.M.J. van, Pranger, R., Veenma, K.S., Bruinsma, M.Y., Boekhoorn, P., Haaf, J. van (medew.), Abu Ghalzaleh, N. (medew.)
Organisatie(s):
WODC, IVA Beleidsonderzoek en Advies, BBSO
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
IVA beleidsonderzoek en advies, Universiteit Tilburg
Jaar van uitgave:
2005
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.304

Bestelinformatie

Adres:
IVA beleidsonderzoek en advies, Universiteit van Tilburg
Telefoon:
013 4668466
Fax:
013 4668477
Website:
www.iva.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Justitieel Casusoverleg (JCO)
Onderzoeker(s):
Bruinsma, M.J
Projectnummer:
1316
Operationele status:
Afgerond