De voorhoede van de opsporing

De voorhoede van de opsporing

Evaluatie van de kernteams als instrument in de aanpak van georganiseerde criminaliteit

Samenvatting

De probleemstelling die in dit onderzoek aan de orde komt is:


Hoe is de meerwaarde van de kernteams ten opzichte van de huidige reguliere regionale rechercheactiviteiten, af te meten aan de aard en omvang van de zaken die kernteams aanpakken, en voldoen de kernteams hiermee aan de doelstelling om complexere en meer grootschalige zaken aan te pakken dan voor regio's mogelijk zou zijn?

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksopdracht, onderzoeksvragen en werkwijze
  3. Globale geschiedenis van de kernteams en huidige structuren
  4. De toewijzing aandachtsgebieden en onderzoeken
  5. Organisatie
  6. Aard en omvang van zaken en taken
  7. Samenwerking
  8. Conclusies en slotbeschouwing

Deelrapporten kernteams
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Klerks, P.P.H.M., Velt, C.J.E. In 't, Wijk, A.Ph. van, Scholtes, M.M.E.A., Nijmeijer, P.S., Velde, J.G.M. van der
Organisatie(s):
NPA Onderzoeksgroep, ES&E, WODC
Plaats uitgave:
Apeldoorn/Den Haag
Uitgever:
NPA-Onderzoeksgroep
Jaar van uitgave:
2002
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.735

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie kernteams
Onderzoeker(s):
Klerks, P.
Projectnummer:
01.021
Operationele status:
Afgerond