Penitentiaire programma's

Penitentiaire programma's

evaluatie kwaliteitsverbetering

Samenvatting

In het verleden verliep de uitvoering van penitentiaire programma’s niet zonder risico’s. Omdat elke vorm van recidive en geweld derden en de samenleving leed en/of schade toebrengen, is het van belang om de risico’s in te perken. Om dit te bewerkstelligen, is getracht de kwaliteit van de uitvoering van de penitentiaire programma’s te verbeteren door middel van het opstellen van normen waaraan de programma’s moeten voldoen en maatregelen om deze normen te bereiken. Dit rapport bevat het verslag van het onderzoek naar de praktijk van werken aan de hand van de kwaliteitsverbeterende maatregelen met als doel de opgestelde normen te bereiken.
Voor het onderzoek werden 150 dossiers van penitentiaire programma’s geanalyseerd, zowel bij de reclasseringsorganisaties als in de Penitentiaire Inrichting Administratief (PIA). Het betrof 75 dossiers in ressort Den Haag en 75 in ressort Den Bosch. Daarnaast werden interviews gehouden met 31 praktijk­deskundigen.

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Beleidscontext
  3. Opzet en uitvoering van het onderzoek
  4. Naleving kwaliteitseisen
  5. Sanctiebeleid en naleving normen
  6. Regionaal Uitvoeringsoverleg Penitentiair Programma (RPP)
  7. Conclusie en beschouwing
Bijlage 1 Topiclijst algemeen
Bijlage 2 Respondentenoverzicht
Bijlage 3 Kwaliteitseisen
Bijlage 4 Sanctieprotocol

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Balogh, L., Jans, M.
Organisatie(s):
WODC, IVA Beleidsonderzoek en Advies
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
IVA beleidsonderzoek en advies
Jaar van uitgave:
2009
ISBN:
978-90-78886-47-1
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
IVA beleidsonderzoek en advies, Universiteit van Tilburg
Telefoon:
013 4668466
Fax:
013 4668477
Website:
www.iva.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie kwaliteitsverbetering uitvoering PP's
Projectnummer:
1640
Operationele status:
Afgerond