Tolken in het publieke domein

Strafrecht en strafproces / Tolken

Tolken in het publieke domein

Over de vraag, aanbod en de bemiddeling van tolken

Samenvatting

Het onderzoek heeft betrekking op de effecten van maatregelen om op het domein van de inhuur van tolken en vertalers binnen het Justitiedomein marktwerking toe te laten. Voor deze eerste evaluatie van de effecten van de nieuwe marktordening zijn de volgende concrete onderzoeksvragen geformuleerd.

 1. Hoe verloopt de implementatie van het in de markt zetten van de activiteiten van het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN), en wat zijn de effecten hiervan op de kwaliteit, de beschikbaarheid en de kosten van de dienstverlening?
 2. Geef een analyse van de kenmerken van de afnemers.
 3. Wat zijn de mogelijke effecten van het loslaten van vaste vergoedingen voor tolk- en vertaaldiensten op de kwaliteit, de beschikbaarheid en de kosten?

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

 1. Inleiding en afbakening
 2. Economische kenmerken van de dienst en de dienstverleners
 3. Voorgeschiedenis en genomen en voorgenomen maatregelen
 4. De vraag naar tolken
 5. Het aanbod
 6. Overschot of tekort per markt
 7. Evaluatie efficiency en effectiviteit bemiddeling na aanbesteding
 8. De effecten van loslating vaste prijzen

Bijlagen
1. Lijst gesprekspartners
2. Overzicht gesubsidieerde dienstverlening door het TVCN
3. De enquête onder de afnemers van tolkdiensten
4. De enquête onder tolken

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Felsö, F., Baarsma, B., Gerritsen, M., Mulder, J.
Organisatie(s):
WODC, SEO
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
SEO economisch onderzoek
Jaar van uitgave:
2007
ISBN:
978-90-6733-413-6
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.596

Bestelinformatie

Adres:
SEO Economisch Onderzoek - Universiteit van Amsterdam
Telefoon:
020 5251630
Fax:
020 5251686
E-mailadres:
secretariaat@seo.nl
Website:
www.seo.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie marktwerking tolk- en vertaaldiensten
Onderzoeker(s):
Baarsma, B.
Projectnummer:
1291
Operationele status:
Afgerond