Justitiële slachtofferondersteuning verbeterd?

Justitiële slachtofferondersteuning verbeterd?

Een evaluatie van de pilot Vernieuwd slachtofferloket

Samenvatting

De probleemstelling van dit onderzoek luidt:
In hoeverre leidt de implementatie van het vernieuwde slachtofferloket in de vier pilotarrondissementen tot een verbetering van de justitiële slachtofferondersteuning in termen van effectiviteit en efficiëntie?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Inrichting en functioneren van de pilotloketten
  3. Efficiëntie
  4. Effectiviteit: slachtoffers over de justitiële ondersteuning
  5. Conclusie
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Timmermans, M., Tromp, E., Homburg, G.
Organisatie(s):
Regioplan Beleidsonderzoek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan Beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2011
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie nieuw slachtofferloket
Projectnummer:
1686
Operationele status:
Afgerond