De particuliere beveiliging bewaakt?

De particuliere beveiliging bewaakt?

Evaluatie regelgeving particuliere beveiligingsorganisaties

Samenvatting

Het evaluatieonderzoek heeft tot doel inzichtelijk te malcen in hoeverre de regels die tot doel hebben de kwaliteit van de particuliere beveiligingsorganisaties te bevorderen in de praktijk uitvoerbaar zijn, of ze voldoende aansluiten bij actuele ontwikkelingen op het terrein van de veiligheid en of de doelstelling van het stelsel als geheel wordt bereikt. Deze doelstelling is uitgewerkt in de volgende onderzoeksvragen:

  1. Is de wet- en regelgeving duidelijk, adequaat en `bij de tijd', ook voor wat betreft de afbakening en reikwijdte van de wet?
  2. Zijn de regels ten aanzien van vergunning- en ontheffmgverlening toepasbaar?
  3. Hoe wordt de regelgeving gehandhaafd en nageleefd?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting en conclusies

  1. Inleiding: particuliere beveiliging, regelgeving en evaluatie
  2. De WPBR in vogelvlucht
  3. De WPBR: uitvoering en uitvoerbaarheid
  4. Handhaving en naleving van de WPBR
  5. Taakafbakening
  6. Slotbeschouwing

Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Batelaan, H., Bos, J.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan Beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2004
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.024

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie particuliere beveiligingsorganisaties
Onderzoeker(s):
Homburg, G.
Projectnummer:
02.041
Operationele status:
Afgerond