Experiment Perspectief aanpak voormalig alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Experiment Perspectief aanpak voormalig alleenstaande minderjarige vreemdelingen

analyse van de resultaten

Samenvatting

Het experiment op basis van de Perspectiefaanpak ex-amv’s is gericht op het realiseren van daadwerkelijk vertrek (terugkeer) van ex-amv’s, het terugdringen van het vertrek met onbekende bestemming (MOB) en het terugdringen van illegaliteit. Voor het onderzoek zijn de volgende ‘resultaten’ van belang:

 • (begeleide) terugkeer naar land van herkomst
 • verkrijgen van een (tijdelijke) verblijfsvergunning
 • nog in begeleiding
 • met onbekende bestemming (MOB) vertrokken
 • doormigratie 
Het doel van dit onderzoek is om de resultaten van de bij het experiment betrokken steunpunten onderling te vergelijken, aan de hand van onderscheidende kenmerken van deze steunpunten. De volgende probleemstelling is daarbij aan de orde: Hoe zien de organisatievormen en werkwijzen van de lokale steunpunten Perspectief er uit? Welke deelnemers en resultaten hebben ze? Hoe hangen de resultaten samen met overeenkomsten en verschillen in de gehanteerde organisatievormen en werkwijzen?

Inhoudsopgave

Dankwoord
Samenvatting
Lijst met afkortingen en organisaties

 1. Inleiding
 2. Onderzoeksmethoden
 3. De perspectief aanpak: organisatorisch spectrum
 4. De deelnemers aan het experiment Perspectief: voormalig Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen
 5. De Perspectief aanpak: een methodische regenboog
 6. De Perspectief aanpak: resultaten
 7. Relatie tussen organisatievormen, werkwijze & kenmerken van ex-AMV's en de behaalde resultaten
Conclusies
Summary
Referenties
Index figuren
Index tabellen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Grund, J.-P.C., Breeksema, J.J., Braam, R., Bruin, D. de
Organisatie(s):
Centrum voor Verslavingsonderzoek (CVO), WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
CVO
Jaar van uitgave:
2011
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Centrum voor Verslavingsonderzoek (CVO)
Telefoon:
030 2381495
Fax:
030 2381496
E-mailadres:
cvo-info@drugresearch.nl
Website:
www.drugresearch.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Perspectiefprojecten
Projectnummer:
1927
Operationele status:
Afgerond