Bescherming in ontwikkeling

Bescherming in ontwikkeling

De evaluatie van de methodische vernieuwing in het kader van het 'Deltaplan Kwaliteitsverbetering Gezinsvoogdij'

Samenvatting

Dit rapport betreft de evaluatie van de methodische vernieuwing voor de Nederlandse gezinsvoogdij in vier pilotregio's, gebaseerd op de inhoudelijke uitgangspunten die in de nota ''Leiding geven aan verandering'' zijn beschreven. De vier pilotregio's zijn Gelderland, Haaglanden/Zuid-Holland, Limburg en Zuid-Oost Brabant. Onderzocht is of de nieuwe werkwijze effectief is, dat wil zeggen dat de kwaliteit van de uitvoering van de ondertoezichtstelling (OTS) is verbeterd.

Inhoudsopgave

Samenvatting

1. Het Deltaplan Kwaliteitsverbetering Gezinsvoogdij

2. De opzet van het onderzoek

3. Randvoorwaarden voor de invoering van de methodische verniewing

4. 'Leiding geven aan verandering': het ontwerp

5. De methode van werken in de praktijk

6. Veranderingen in het hulpverleningsproces

7. Veranderingen in de resultaten van de hulp

8. Veranderingen van personele aard

9. Conclusies en aanbevelingen

10. Literatuur

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Slot, N.W., Tooren, A. van, Bijl, B.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Duivendrecht
Uitgever:
PI Research
Jaar van uitgave:
2004
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.134

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie pilots gezinsvoogdij (OTS)
Onderzoeker(s):
Slot, N.W.
Projectnummer:
02.075
Operationele status:
Afgerond